Какво точно правя във Facebook?

13. април 2014

Очевидно често трябва да отговарям на този въпрос. Ако ме попита някой колега от фирмата, отговарям с една дума — TAO. Всеки знае какво е TAO. Ако ме попита друг информатик, пак се обяснява с едно изречение — обекти, асоциации, граф, кеш. Но ако ме попита нормален човек е по-трудно да се отговори кратко и ясно, и на няколко пъти ме сварват неподготвен, затова реших да помисля как точно да отговоря и да пазя отговора в кеша... така де...

Работя по една система, която има за цел да осигури бърз достъп до често търсена информация от типа профили на хора, постинги, коментари, кой с кого е приятел, кой какво харесва, кой къде е тагнат и т.н.

Всъщност като се замисли човек не е толкова трудно. Следващата стъпка е да обясня на някого, който не е виждал Facebook, например на баба си...