Глава на Тюринг-машина

25. май 2014

Главата на Тюринг-машината не знае какво прави; тя е като кон с капаци. Чете нещо, пише нещо и се мърда нанякъде. Има контролер, който недвусмислено ѝ е указал какво трябва да прави, и тя просто изпълнява. Иначе, всяко нейно действие е част от голям план.

А пък контролера може би го е написала тя самата. Първо си е направила план, след това го изпълнява без да спира да се замисля докъде е стигнала, колко остава и защо така, а не иначе. Понякога ми се струва, че тази глава е мъдра...