Постоянство

13. юли 2014

I never trust anyone who's more excited about success than about doing the thing they want to be successful at. — Randall Munroe, 18 March 2011

Дадох си сметка, че от всичко, по което работя в момента, евентуално ще има някаква полза в някакъв неопределен бъдещ момент. От мен се изисква всеки ден да правя по една малка крачка, без дни наред да има някакъв осезаем напредък. Доста е демотивиращо. Някои хора в такива ситуации мислят за далечната голяма цел, но на мен като че ли по-добре ми действа обратното, да се затворя в настоящия момент и да блъскам... Когато започнат да излиза нещо, би трябвало да стане по-лесно...