The son will shine

23. ноември 2014

Заглавието е от песента The Day That Never Comes на Metallica. Ще дойде ден, когато страниците на този журнал ще спрат да бъдат коя от коя по-мрачни. This I swear!