Поглед отвисоко

14. декември 2014

Напоследък не мога да отделя много време за неделните странствания с мотора, затова се качвам някъде по близките хълмове и гледам отвисоко районът, където живея. Напомня ми на един ден, когато от кулата в Durlach гледах към университета, и си мислех, „това е моята арена!”