TAO

12. януари 2014

Tao chinese character

Тази седмица въпросът за избор на екип се реши от само себе си като едната от двете възможности отпадна. Присъединявам се към TAO &mdash там, където бях през 2011. Името на системата няма нищо общо с китайския йероглиф... но аз трябва да задълбая и в него, освен във фейсбукското TAO...