Whatever happened to time...

17. август 2014

Заглавието е един ред от епичната, но иначе несвързана с темата песен на The Cumshots, озаглавена Existence Should Be Singing. Някак ми се струва, че времето е ускорено... докато се обърна, минал час, после ден, седмица, месец... и събитията от близкото минало като че ли всички бяха вчера... и аз съм изпълнил едва една малка част от плановете си...

Забелязах, че напоследък не слушам много-много Iron Maiden, а предимно разни брутални и мрачни неща. Трябва да направя нещо по въпроса. И трябва да вкарам повече живот в дните си. Да се върна на песента, с която започнах:

Existence should be singing but it has no voice
All these opportunities but still it has no choice